Musím Vám toho tolik napsat, co se událo v našem příběhu.

Jak jsme již zjistili, dnešní večer má dojít k pádu prvních hvězd. Dojde k tomu přesně 25. 8. 2020 21:07 hod. Jen jsme zatím stále nevěděli kde. To nám zjistily holky ze čtvrtého oddílu.

V daný čas jsme se dostavili na místo určení. Nad námi se rozsvítila první hvězda, která začala padat, ale k našemu údivu spadly tři za sebou.

Po chvíli před námi stály tři padlé hvězdy. Naše první padlé hvězdy, které jsme hledali. Hvězdy nás přivítaly a zjišťovaly, kdo jsme a co jim nabízíme. Jak jsme zjistili, musíme si na pomoc přivolat ještě někoho, a tak nás napadlo, spojit se s rodem Goralů, který nám už jednou pomoc nabízel.
 
Rod Goralů přichází a Severák s Polárkou je žádá hlavně o ochranu Malé Medvědice. Královna Goralů souhlasí a slibuje nám, že jejich dceru ráda ochrání. Moc se nám ulevilo.

Naše nadšení trvalo jen chvíli, než jsme najednou v pozadí viděli vycházet Korhule. Věděli jsme, že nás Goralové ochrání. To jsme se ale šeredně mýlili. Korhule se velmi vřele pozdravila s královnou Goralů. Oslovila dokonce i Korhuli jménem Tamira. V tu chvíli jsme věděli, že je něco špatně. Tamira královně Goralů poděkovala, že nás takto obelstila a získala pro ni Malou Medvědici. Severák s Polárkou sice chtěli svoji dceru zachránit, ale proti Tamiře byli slabí. Na poslední chvíli však Severák při souboji strhla Tamiře z krku medailonek. Severák i Polárka padli k zemi.

Nastalo hrobové ticho. Najednou přibíhají osoby, které se nám představily, jako rod Lefrů. Velmi litovali, že nedokázali přijít dříve a před touto zradou nás varovat. Předali nám svoji Znouzecnou knihu, kde bychom snad mohli najít vícero odpovědí. Požádali nás o pomoc se záchranou Malé Medvědice.

Jak vidíte, příběh nám graduje a musíme být ještě odvážnější než do teď. Držte nám palce!!!!